Umowa dotycząca dodatkowego wynagrodzenia dla personelu medycznego za pracę w jednym miejscu