pandemia koronawirusa

Slawomir Wysocki

Sławomir Wysocki: Jak zorganizować pracę placówki w czasie pandemii COVID-19

Odpowiednia organizacja pracy może zabezpieczyć personel i pacjentów przed rozprzestrzenianiem się COVID-19. Pacjent powinien np. przed przyjęciem odpowiadać na pytania ankietowe zadawane przez wideodomofon. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że może być zakażony COVID-19, jest kierowany do zakaźnej izby przyjęć. Jak zarządzać szpitalem w okresie epidemii – mówi Sławomir Wysocki, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy.

Ryzyko związane z możliwością pojawienia się pacjenta zakażonego wciąż istnieje. W jaki sposób dyrekcja zabezpiecza lekarzy i personel medyczny, ale także pacjentów przed ewentualnym pojawieniem się COVID-19?

Naszym zabezpieczeniem ma być odpowiednia organizacja pracy i stworzenie łóżek izolacyjnych. Dodatkowo z kontenerów modułowych stojących przy szpitalu stworzono zakaźną izbę przyjęć. Pacjent, który przychodzi do szpitala, jeszcze przed drzwiami do izby przyjęć odpowiada na pytania ankietowe – przy czym pytania zadawane są przez wideodomofon. Tam lekarz zbiera wywiad. Jeśli jest jakiekolwiek podejrzenie, że pacjent może być zakażony COVID-19, kierowany jest do kontenerów modułowych, czyli zakaźnej izby przyjęć, a następnie do sali izolacyjnej. A jeśli w wywiadzie podczas przyjęcia jest wszystko w porządku, to pacjent wchodzi na tzw. czystą izbę przyjęć i dalej jest kierowany na oddział. Warto wspomnieć, że wszyscy pacjenci mają pobierany wymaz.

Zero tolerancji dla osób nieprzestrzegających obostrzeń

Rząd wprowadza w życie nową politykę walki z koronawirusem. Jedno z wypracowanych rozwiązań dotyczy obowiązku zasłaniania nosa i ust, tam gdzie jest to konieczne. „Bez maseczki będzie mogła przebywać tylko osoba posiadająca odpowiednie zaświadczenie lub dokument potwierdzający niemożność jej  noszenia“ – wynika z nowych zapisów.

Jednocześnie lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia podkreślają, że nie wystawiają zaświadczeń zwalniających kogokolwiek z obowiązku noszenia maseczki. Jeżeli dana osoba jest zdolna wyjść z domu, to nie ma przeciwwskazań do zakrywania nosa i ust – mówi Bożena Janicka, prezes PPOZ.

Sprawa maseczek, obowiązku ich noszenia oraz zaświadczeń lekarskich wraca jak bumerang. Pierwszy raz obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej wszedł w życie wraz z ogłoszeniem stanu epidemii. Zwolnione zostały z niego dzieci poniżej 4 lat; osoby niezdolne do samodzielnego zakrywania ust i nosa oraz chorzy mający poważne, widoczne trudności z oddychaniem.

Krótko po wstępnej publikacji projektu rozporządzenia MZ, do placówek podstawowej opieki zdrowotnej masowo zaczęli zgłaszać się pacjenci z astmą, domagając się wystawienia zaświadczeń lekarskich zwalniających ich z obowiązku noszenia masek ochronnych.

Wraz z wprowadzaniem kolejnych etapów luzowania obostrzeń, maseczki zaczęły znikać z przestrzeni otwartych. Obowiązek ten, mimo ostrzeżeń epidemiologów i służb sanitarnych, lekceważony był w placówkach zamkniętych (m.in. sklepach) oraz miejscach większych skupisk ludzkich (targowiska). Notowany ostatnio wzrost zachorowań w całym kraju zmusił rząd do powrotu do obostrzeń, a przede wszystkim konieczności noszenia maseczek ( w strefach „czerwonych“ wszędzie).

W kolejnym rozporządzeniu ministra zdrowia znów pojawił się zapis o tym, że z noszenia maseczek zwolnione są tylko osoby, które mają zaświadczenia lekarskie. Reakcja środowiska lekarskiego była natychmiastowa, gdyż to ze stanu zdrowia pacjenta, a nie z zaświadczenia o przeciwwskazaniach  wynika  obowiązek (bądź jego brak) dotyczący noszenia maseczek. 

W odpowiedzi na ich stanowisko minister zdrowia w rozporządzeniu z sierpnia br., uchylił zapis o wystawianiu przez lekarzy zaświadczeń o przeciwwskazaniach do noszenia maseczek. Niestety, znów się pojawił w nowej polityce „Zero tolerancji“.

Stanowisko lekarzy PPOZ nie uległo zmianie od kwietnia br. – nie wystawiają zaświadczeń o  przeciwwskazaniach do noszenia maseczek. 

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel