System Statystyki w Ochronie Zdrowia - budowa elektronicznej administracji

/appFiles/site_102/images/autor/JHBOqYt0y9DAgvI.jpeg

Autor: Piotr Janiszewski

Dodano: 15 lutego 2016

Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdań statystycznych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wynika z Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 stanowiący załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015.

Na podstawie ustawy z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw od trzech tygodni funkcjonuje System Statystyki w Ochronie Zdrowia. Najogólniej rzecz mówiąc jest on następcą dotychczas funkcjonującego Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia poinformowało, że ten pilotażowy program realizowany jest w ramach projektu P4 „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia”.

Program stanowi jeden z postulatów w ramach budowania społeczeństwa informacyjnego - budowa elektronicznej administracji. Głównym celem systemu jest usprawnienie procesów związanych z zarządzaniem i dostępem do informacji w systemie zdrowia. Program ten zgodnie z zapewnieniami ma przyczynić się do efektywniejszego działania i sprawniejszego planowania zadań przez placówki opieki zdrowotnej.

Zakres podmiotów upoważnionych do rejestracji w systemie jest dość szeroki. Począwszy od podmiotów leczniczych, praktyk lekarskich indywidualnych i grupowych, a skończywszy na okręgowych izbach lekarskich i pielęgniarskich. Warto przy tym dodać, że pierwszym etapem rejestracji jest konieczność uzyskania pozytywnej autoryzacji i uzyskanie określonej roli w systemie. Zidentyfikowano następujące role: pracownik jednostki sprawozdawczej, pracownik jednostki nadzorującej i administrator. Dane odbierane są natomiast przez uprawnione podmioty, tj. ministra właściwego ds. zdrowia, urzędy wojewódzkie i Główny Urząd Statystyczny.

Na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia można znaleźć dodatkowe informacje m.in. formularze wraz zakresem zbieranych danych, które podmioty wykonujące działalność leczniczą powinny uwzględnić rejestrując się w systemie. Instrukcja wskazuje również częstotliwość i termin realizacji wprowadzenia do systemu określonych sprawozdań. I tak dwa razy w roku tzn. do 29 lutego i do 1 lipca 2016 r. podmioty zobowiązane powinny składać sprawozdania o finansach samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Do końca roku powinny przekazać sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej, a także sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego.

Warto dodać, że o ile przy realizacji omawianego obowiązku dojdzie do przetwarzania danych osobowych, z punktu widzenia ochrony danych osobowych podstawą takiego działania będzie art. 23 ust. 1 pkt 2 oraz 5 ustawy o ochronie danych osobowych.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w wersji papierowej i przekazanie ich określonym podmiotom pocztą tradycyjną. Warunkiem dla korzystania z takiej formy jest zatrudnianie przez dany podmiot mniej niż 5 pracowników.

Autor: Piotr Janiszewski ochrona danych w placówce medycznej
Słowa kluczowe:
statystyka publiczna

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »