Czy możliwe jest dyscyplinarne wypisanie pacjenta ze szpitala

/appFiles/site_102/images/autor/O70yUGtSuzRbKok.jpeg

Autor: Aneta Naworska

Dodano: 31 października 2014

Ustawa o działalności leczniczej w art. 29 ust. 1 określa, w jakich przypadkach możliwe jest wypisanie pacjenta ze szpitala. Przypadki te dotyczą sytuacji, gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego oraz gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo życia lub zdrowia innych osób.

Katalog ten ma co do zasady charakter zamknięty. Użyte w omawianym przepisie wyrażenie „w sposób rażący narusza” jest nieostre. Należy jednak przyjąć, że nie jest dopuszczalne wypisanie pacjenta z powodu jakiegokolwiek naruszenia porządku lub przebiegu procesu leczenia świadczeń zdrowotnych nawet jeżeli jest ono istotne, ale nie rażące.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Nie może to być również jednorazowe naruszenie, lecz mus to być proces ciągły, a także muszą odnosić się one do konkretnych zdarzeń. Należy zatem stwierdzić, że można wypisać pacjenta rażąco naruszającego porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych tylko, gdy nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń spowodują bezpośrednie niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia samego pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób. Oceny czy takie przesłanki zachodzą w danym przypadku czy też nie należy do kierownika podmiotu leczniczego lub upoważnionego lekarza. Ocena ta wymaga szczegółowej, wnikliwej analizy stanu zdrowia pacjenta, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Natomiast w sytuacji, gdy naruszenie porządku lub przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych polega na popełnieniu przez pacjenta przestępstwa, kierownik podmiotu leczniczego powinien powiadomić organy ścigania.

Autor: Aneta Naworska pacjent, wypis ze szpitala 

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »