Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

adwokat, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych.

Wszystkie wpisy na blogu

Listopad 2014

13lis

Obsada karetek kolejne 3 lata bez zmian

Przesunięcie o trzy lata - do 2018 roku - obowiązku rozpoczęcia specjalizacji z medycyny ratunkowej przez część lekarzy jeżdżących w specjalistycznych karetkach przewiduje nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, którą 7 listopada uchwalił Sejm.

07lis

Leki psychoaktywne już nie zastąpią dopalaczy

Farmaceuta i technik farmaceutyczny odmówią wydania produktu leczniczego OTC, zawierającego w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, jeżeli uznają, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia.

Październik 2014

30paź

Nowa lista leków refundowanych

1 listopada zaczyna obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. W porównaniu do obwieszczenia, które obowiązywało przez ostatnie 2 miesiące, w zakresie listy aptecznej dodano około 100 produktów, a 20 z niej skreślono. Zmiany dotyczą także listy leków stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii.

29paź

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą transgranicznej opieki zdrowotnej

Pacjent ubezpieczony w Polsce, który był leczony w innym państwie Unii Europejskiej, będzie mógł otrzymać zwrot kosztów według stawek stosowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia i do wysokości wynikającej z wystawionego rachunku. Refundacji będą podlegały także produkty lecznicze i wyroby medyczne.

16paź

Czy konsultant krajowy ma dostęp do dokumentacji medycznej

Rzecznik Praw Obywatelskich napisała do ministra zdrowia pismo, w którym zwraca uwagę na nieprawidłowości w procesie uzyskiwania specjalizacji lekarskich. W piśmie przekazanym do Biura RPO, Konsultant Krajowy zwrócił się do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o wprowadzenie obowiązku dołączania do „Dzienniczków” wykonanych asyst i wykonywanych samodzielnie operacji, kserokopii dokumentacji z ksiąg operacyjnych lub systemów komputerowych, stanowiącej potwierdzenie wykonania tych zabiegów.

14paź

Bez opłat uzdrowiskowych w każdym szpitalu

Osoby przebywające w szpitalach uzdrowiskowych, niezależnie od celu pobytu i rodzaju  pobieranych  przez  te  osoby  świadczeń,  nie  muszą płacić opłaty uzdrowiskowej.

13paź

Elektroniczne zwolnienia lekarskie coraz bliżej

Wprowadzenie elektronicznego systemu zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy zmieni formę wystawiania i przesyłania e-zwolnień. Nowe regulacje mają poprawić efektywność obsługi zwolnień i skrócić czas ich wystawiania przez lekarzy.

07paź

Kroki do e-zdrowia

Jak wygląda kalendarium wprowadzania kolejnych zmian związanych z informatyzacją? Zgodnie z założeniami projektu nowelizacji ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, przyjętym przez Radę Ministrów, od 1 sierpnia 2016 r. recepty będą wystawiane jedynie w postaci elektronicznej. Dla papierowych recept refundowanych „pro auctore” i „pro familia” proponuje się okres przejściowy od 1 sierpnia 2016 r. do 1 stycznia 2020 r.