Wojciech Haniszewski

Wojciech Haniszewski

adwokat, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych.

Wszystkie wpisy na blogu

Czerwiec 2015

17cze

Elektroniczne zwolnienia lekarskie od 1 stycznia 2016 r.

Senat 12 czerwca uchwalił bez poprawek nowelizację ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw. Zmiany wchodzą w życie już za pół roku, choć przewidziano okres przejściowy.

Maj 2015

29maj

Ile wynosi opłata za odpis dokumentacji od czerwca 2015 roku

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 81 groszy w okresie od czerwca do sierpnia 2015 r.

Kwiecień 2015

03kwi

Nowe obowiązki sprawozdawcze świadczeniodawców wobec NFZ

Od 1 kwietnia 2015 r. istotnie wzrosła liczba danych przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia przez świadczeniodawców. Dotyczy to imienia, nazwiska i numeru PESEL każdego pacjenta widniejącego w kolejce. Dane charakteryzujące listy oczekujących na udzielenie świadczeń, wymagane zgodnie z nowym brzmieniem rozporządzenia, są przekazywane po raz pierwszy w komunikacie dotyczącym tych list za kwiecień, czyli do 11 maja 2015 r.

01kwi

Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

Od 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przejrzenie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w celu wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1986).

Marzec 2015

31mar

Ile wynosi opłata za kopię dokumentacji od marca 2015 roku

Maksymalna wysokość opłaty za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej nie może przekraczać 78 groszy – w okresie od marca do maja 2015 r.

24mar

W jakich sytuacjach można kierować pacjentów z AOS na zabieg operacyjny po diagnostyce wstępnej?

Okoliczność ta nie została uregulowana w nowelizacji z 22 lipca 2014 r. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ani rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego. Dlatego należy sięgnąć do załącznika nr 5c do zarządzenia nr 79/2014/DSOZ prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 5 grudnia 2014 r.

Luty 2015

10lut

Nowelizacja Prawa farmaceutycznego obowiązuje

Od 8 lutego obowiązuje ustawa z 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 28). Zmiany mają uszczelnić nadzór nad wytwarzaniem i obrotem produktami leczniczymi oraz przyczynić się do zmniejszenia zagrożeń dla zdrowia, które mogą powstać na skutek przenikania do obrotu sfałszowanych leków.

Styczeń 2015

30sty

Czy można zniszczyć oryginał dokumentacji medycznej?

Tak, choć pod pewnymi warunkami. W przypadku gdy do dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej ma być dołączona dokumentacja utworzona w innej postaci, w tym zdjęcia radiologiczne lub dokumentacja utworzona w postaci papierowej, osoba upoważniona przez podmiot wykonuje odwzorowanie cyfrowe tej dokumentacji (czyli skanuje) i umieszcza je w systemie informatycznym w sposób zapewniający czytelność, dostęp i spójność dokumentacji. W przypadku wykonania odwzorowania cyfrowego dokumentacja jest wydawana na życzenie pacjenta albo niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta.

29sty

Wykaz nielegalnych substancji psychoaktywnych będzie szerszy

Do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw, rozszerzający listę zakazanych substancji o kolejne dopalacze. Ograniczona ma zostać również sprzedaż leków zawierających pseudoefedrynę.

26sty

ellaOne jednak na receptę?

Premier zaproponuje zmianę w Prawie farmaceutycznym, by Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych zadecydował czy ellaOne, tzw. pigułka „dzień po”, będzie dostępna na receptę. Chodzi o ograniczenie dostępności tego środka, zwłaszcza dla nieletnich, poprzez zrównanie reguł obrotu z pozostałymi lekami antykoncepcyjnymi.