Nowe elementy list oczekujących od 1 kwietnia

/appFiles/site_102/images/autor/H8he64BYdmP7fIK.jpeg

Autor: Wojciech Haniszewski

Dodano: 1 kwietnia 2015

Od 1 kwietnia 2015 r. zwiększyła się liczba informacji gromadzonych na liście oczekujących na udzielenie świadczenia. Konieczne jest zatem przejrzenie posiadanego systemu informatycznego lub udostępnionej aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE) w celu wprowadzenia rozszerzonego zakresu danych. Zmiany wynikają z §§ 2 i 3 rozporządzenia ministra zdrowia z 18 grudnia 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz.U. poz. 1986).

Nowa, dodatkowa zawartość list oczekujących dotyczy następujących danych:

 1. identyfikatora miejsca udzielenia świadczenia;

 2. kodu ustalonego między świadczeniodawcą a podmiotem zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych, identyfikującego listę oczekujących (w każdym przypadku);

 3. unikalnego numeru identyfikacyjnego karty onkologicznej oraz kodu etapu postępowania diagnostycznego lub leczniczego, przyjmującego wartość określoną w tabeli nr 15 załącznika nr 3 do rozporządzenia – ustalanego na podstawie karty onkologicznej przedstawionej przez świadczeniobiorcę (w przypadku listy dla świadczeniobiorców objętych diagnostyką onkologiczną lub leczeniem onkologicznym);

 4. informacji o uwzględnieniu, przy wyznaczaniu terminu, daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10b ustawy;

 5. informacji o przywróceniu na listę oczekujących w przypadku, o którym mowa w art. 20 ust. 10f ustawy.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Regulacja ta dotyczy w pierwszej kolejności wszystkich list oczekujących na udzielenie świadczenia w komórce organizacyjnej (tzw. kolejki do komórki). Jest to przeważająca część list oczekujących w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej. W tym zakresie pakiet kolejkowy nie wszedł zatem w życie 1 stycznia 2015 r.

Do 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający tych świadczeń mieli wprowadzić do posiadanego systemu informatycznego obsługującego listy oczekujących na udzielenie świadczeń dane osób oczekujących na te świadczenia według stanu na 31 marca 2015 r.

Od 1 kwietnia 2015 r. nowa zawartość list oczekujących prowadzonych we własnym systemie informatycznym, poza kolejkami do komórek, dotyczy następujących świadczeń:

 • implantacji, założenia, umiejscowienia lub przemieszczenia wewnątrzczaszkowego neurostymulatora mózgu [02.931];

 • wszczepienia albo wymiany stymulatora nerwu błędnego [04.941];

 • świadczeń tomografii komputerowej;

 • badań genetycznych;

 • leczenia aparatem ortodontycznym [23.2402; 23.2401; 23.2310];

 • leczenia protetycznego [23.3102; 23.3103; 23.3104; 23.3105];

 • świadczeń gwarantowanych z zakresu programów lekowych określonych w przepisach ustawy z 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. nr 122, poz. 696 ze zm.) – oprócz programów lekowych: leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B, leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu C i leczenia stwardnienia rozsianego;

 • świadczeń gwarantowanych znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 42e ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeżeli nie są wymienione w pkt I–IV załącznika nr 11 i zostały wskazane w sposób umożliwiający prowadzenie odrębnej listy.

Tego samego dnia weszła również w życie nowa zawartość list oczekujących prowadzonych w aplikacji udostępnionej przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Dotyczy to następujących świadczeń:

 • świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej udzielanych we wskazanych komórkach organizacyjnych w zakresie świadczeń:

Lp.

Zakres świadczeń

w poradniach

specjalistycznych

Kody specjalności komórki organizacyjnej, określone w przepisach o systemie resortowych kodów identyfikacyjnych

1

Świadczenia z zakresu

onkologii

1240 Poradnia onkologiczna; 1241 Poradnia onkologiczna dla dzieci;1249 Poradnia onkologii i hematologii dla dzieci; 1242 Poradnia chemioterapii; 1460 Poradnia ginekologii onkologicznej; 1458 Poradnia profilaktyki chorób piersi; 1244 Poradnia radioterapii

2

Świadczenia z zakresu

ortopedii i traumatologii

narządu ruchu

1580 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej; 1581 Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci

3

Świadczenia z zakresu

kardiologii

1100 Poradnia kardiologiczna; 1101 Poradnia kardiologiczna dla dzieci; 1102 Poradnia wad serca; 1103 Poradnia wad serca dla dzieci; 1104 Poradnia nadciśnienia tętniczego; 1105 Poradnia nadciśnienia tętniczego dla dzieci

4

Świadczenia z zakresu

endokrynologii

1030 Poradnia endokrynologiczna; 1031 Poradnia endokrynologiczna dla dzieci; 1032 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna; 1033 Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna dla dzieci; 1034 Poradnia andrologiczna; 1035 Poradnia andrologiczna dla dzieci; 1036 Poradnia leczenia niepłodności; 1038 Poradnia chorób tarczycy; 1039 Poradnia chorób tarczycy dla dzieci

 • świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych, znajdujących się w wykazie określonym w przepisach wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z wyłączeniem świadczeń z zakresu przeszczepów udzielanych osobom, które są wpisywane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.

Do 31 marca 2015 r. świadczeniodawcy udzielający powyższych świadczeń mieli wprowadzić do aplikacji udostępnionej przez prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dane dotyczące osób oczekujących na te świadczenia według stanu na dzień 31 marca 2015 r. Te listy oczekujących należy prowadzić w aplikacji Kolejki Centralne (AP-KOLCE). Potwierdza to komunikat Narodowego Funduszu Zdrowia z 26 marca 2015 r.

Autor: Wojciech Haniszewski NFZ, listy oczekujących 
Słowa kluczowe:
lista oczekujących

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »