Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Luty 2018

04lut

Zmiany w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego

Nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia psychicznego weszła w życie 1 stycznia 2018 r. Przyjęte zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia uprawnień osób kierowanych bez ich zgody do domów pomocy społecznej przez zapewnienie ochrony ich praw procesowych. Sprawdź, o czym musisz pamiętać.

Styczeń 2018

06sty

Strategia dla e-zdrowia

Darmowe usługi telemedyczne, nowy System Informatyczny Narodowego Płatnika dla NFZ. Są to jedne z elementów strategii e- zdrowia, które przygotowało resort zdrowia i cyfryzacji. Już w styczniu poznamy pierwszy dokument tego typu. Co się w nim znajdzie?

Grudzień 2017

04gru

Pacjenci często źle się zachowują wobec lekarzy

Kim bywa lekarz w oczach pacjenta? Ignorantem, nieukiem? Lista tych określeń jest długa i każdego dnia jest uzupełniania przez kolejnych „niepokornych” pacjentów. Zjawisko to opisano w r aporcie pt. „Niewłaściwe zachowania ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku”, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAVI (wywiady bezpośrednie online) w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku. Sprawdź, co z niego wynika.

Listopad 2017

13lis

Prawo ochrony zdrowia powinno być prostsze

Problemy legislacji w ochronie zdrowia powtarzają się. Jednym z nich jest brak konsultacji i oceny skutków wprowadzanych regulacji, także po ich wejściu w życie. Potrzebne są także dobre narzędzia ułatwiające stosowanie prawa. Czy nowo powstały zespół rozwiąże te problemy?

Październik 2017

09paź

Programy polityki zdrowotnej - co się zmieni

Jeżeli samorządowy program polityki zdrowotnej uzyska pozytywną opinię prezesa AOTMiT, będzie mógł być realizowany i finansowany. Dotyczy to również sytuacji, gdy opinia prezesa będzie pozytywna warunkowo, lecz wówczas – przed wdrożeniem do realizacji i finansowania – będzie istniał obowiązek usunięcia „warunku” wskazanego w tej opinii. Jakie jeszcze zmiany są planowane w samorządowych programach polityki zdrowotnej?

Wrzesień 2017

11wrz

Program interwencji kryzysowej – w jakim kierunku idzie opieka psychiatryczna nad dziećmi

Proponowany przez ministerstwo program ma zwiększyć wiedzę i skuteczność profilaktyki i działań prewencyjnych, które podejmują dyrektorzy szkół, psychologowie, pedagodzy, nauczyciele, opiekunowie i rodzice związani z tą problematyką. Ma to być systemowe wsparcie szkół oraz placówek oświatowych w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów i ich rodziców. Co zagwarantuje sukces programu?

Sierpień 2017

07sie

Zmiany w ustawie o systemie informacji w ochronie zdrowia

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Ustawa dodaje przepisy umożliwiające prowadzenie rejestrów medycznych przez większą liczbę podmiotów niż dotychczas. Co jeszcze się zmienia?

Lipiec 2017

03lip

NFZ publikuje taryfikator kar

Taryfikator wprowadza jednolite zasady dla wszystkich oddziałów NFZ. Sprawdź, za co grożą najwyższe kary. Taryfikator kar umownych opracowano na podstawie §30 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w celu jednolitego stosowania przez oddziały wojewódzkie NFZ.

Czerwiec 2017

05cze

Porada poszpitalna – nowość, która zmieni jakość opieki nad pacjentem

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza poradę poszpitalną. uelastyczni to organizację opieki nad pacjentami w okresie poszpitalnym. Co jeszcze się zmieni?

Maj 2017

22maj

Elektroniczna dokumentacja medyczna – ważne informacje, terminy, jakie należy spełnić

Obecnie trwają prace legislacyjne dotyczące nowelizacji ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, których celem jest m.in. doprecyzowanie definicji elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz obowiązku stosowania Polskiej Implementacji Krajowej (PIK) HL7 CDA oraz formatów EDM, które będą publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia, a także zmiana terminów dotyczących obowiązku stosowania EDM.