Prawo ochrony zdrowia powinno być prostsze

Problemy legislacji w ochronie zdrowia powtarzają się. Jednym z nich jest brak konsultacji i oceny skutków wprowadzanych regulacji, także po ich wejściu w życie. Potrzebne są także dobre narzędzia ułatwiające stosowanie prawa. Czy nowo powstały zespół rozwiąże te problemy?

Minister zdrowia powołał zespół do spraw wdrożenia rozwiązań w zakresie uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej. Zadaniem zespołu jest przygotowanie propozycji rozwiązań prawnych, które odpowiedzą na problemy zidentyfikowane w raporcie dotyczącym możliwości uproszczenia regulacji dotyczących wykonywania działalności leczniczej. Przewodniczącym został Jakub Adamski, zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia. W skład zespołu weszli również Tomasz Pęcherz, Karol Kolankiewicz, Piotr Kulik oraz Leszek Kubicz. Zespół będzie zobowiązany do przedkładania co kwartał ministrowi zdrowia sprawozdania z prowadzonej działalności. Pierwsze efekty prac zespołu poznamy dopiero w nowym roku.

Bezpieczeństwo pacjenta i odpowiedzialność za pacjenta to jeden z ważnych aspektów prawnych, które interesują szpitale. Obecnie toczą się prace dotyczące uregulowania działalności komisji do spraw zdarzeń medycznych, a także dotyczące dokumentacji medycznej, czy utworzenia nowego funduszu związanego z odszkodowaniami za NOP.

Jeśli prawo nie będzie opracowywane przy pomocy kancelarii prawnych, nie będzie w pełni efektywne. Obecnie projekty ustaw, przechodząc przez cały etap legislacji, są sprawdzane pod względem prawnym zarówno przez biura prawne ministerstwa, jak i parlamentu i prezydenta, ale brak jest sprawdzenia efektów działania ustawy już po jej wejściu w życie, po roku, dwóch czy pięciu latach jej funkcjonowania. Dobre zarządzanie to dobre narzędzia, a w Polsce produkujemy wiele aktów prawnych. Na przykład w jednym kwartale 2017 roku powstało ich aż 8 tysięcy. Bez cyfryzacji prawa i automatyzacji tych procesów trudno przestrzegać prawa. Legalizm wyczerpał możliwości dalszego działania. Należy zwrócić uwagę na trzy elementy prawa: goverance, risk managament oraz compliance, czyli nowoczesne narzędzie zarządzania zgodnością. Akt prawny musi być inteligentny, a inteligentny akt prawny podaje także mierniki ilościowe i jakościowe, podaje szacunki dotyczące skutków jego wprowadzania. Akt prawny inteligentny przenosi cele w rezultaty mierzalne. Cyfryzacja jest ułatwieniem w zarządzaniu. Przeszkodą w ich korzystaniu jest bariera mentalna, a nie finansowa. Ważne, by akty prawne były jak najprostsze, a wiele szczegółowych rozwiązań powinno być zawartych w rozporządzeniach do ustaw.

Mam nadzieję, że te uwagi dostrzeże powołany zespół i wykorzysta je w praktyce w swojej pracy dla dobra nas wszystkich.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
ochrona zdrowia

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »