Pacjenci często źle się zachowują wobec lekarzy

Kim bywa lekarz w oczach pacjenta? Ignorantem, nieukiem? Lista tych określeń jest długa i każdego dnia jest uzupełniania przez kolejnych „niepokornych” pacjentów. Zjawisko to opisano w r aporcie pt. „Niewłaściwe zachowania ze strony pacjentów w stosunku do lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku”, który powstał na podstawie badań przeprowadzonych metodą CAVI (wywiady bezpośrednie online) w okresie od czerwca do sierpnia 2017 roku. Sprawdź, co z niego wynika.

Z raportu wynika, że im młodszy lekarz, tym częściej spotyka się z niewłaściwym zachowaniem pacjentów. W grupie lekarzy ze stażem poniżej 10 lat blisko 82% badanych doświadczyło nieprzyjemnych sytuacji. W przypadku lekarzy ze stażem trzydziestoletnim i dłuższym odsetek spada do poziomu 54%, 37% badanych doświadczyło ze strony pacjentów próby wymuszania określonego postępowania medycznego przynajmniej raz w miesiącu. 27% badanych przynajmniej raz w miesiącu spotkało się z nieodpowiednim komentarzem (od „Czego Pana na tych studiach uczyli?” po „Nie wiesz, kim ja jestem!”) ze strony pacjenta.

Rzadziej pacjenci pozwalają sobie na pomówienia, groźby, obelgi czy wyzwiska. W ciągu roku przynajmniej raz takiego zachowania ze strony pacjentów doświadczyło czterech na dziesięciu medyków. Pacjenci najczęściej straszą skargą do dyrektora czy pismem do NFZ oraz doniesieniem o sprawie do mediów.

Niemal co czwarty lekarz przynajmniej raz w ciągu roku doświadczył nękania lub szantażu. Najrzadziej lekarze doświadczają przypadków fizycznej przemocy. Do naruszenia nietykalności osobistej czy niszczenia mienia najczęściej dochodzi na SOR-ach. Z kolei niewłaściwe zachowania pacjentów najczęściej notowane są w podstawowej opiece zdrowotnej i poradniach AOS. Związane jest to z próbą wymuszenia postępowania medycznego.

Co dwudziesty lekarz odbiera niemiły telefon od pacjenta przynajmniej raz w miesiącu. 30% lekarzy doświadczyło niekorzystnych, nieprzyjemnych wpisów na stronach internetowych.

Zdaniem lekarzy o takim zachowaniu pacjentów decydują „problemy psychiczne i charakterologiczne pacjentów” oraz „długi czas oczekiwania na przyjęcie lub procedurę medyczną”.

Smutna rzeczywistość – co musi się zmienić by relacje na linii pacjent – lekarz się poprawiły?

Autor: dr n. ekon. Greta Kanownik, źródło: oilgdansk.pl
Słowa kluczowe:
lekarzpacjent

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »