Strategia dla e-zdrowia

Darmowe usługi telemedyczne, nowy System Informatyczny Narodowego Płatnika dla NFZ. Są to jedne z elementów strategii e- zdrowia, które przygotowało resort zdrowia i cyfryzacji. Już w styczniu poznamy pierwszy dokument tego typu. Co się w nim znajdzie?

Celem Strategii Rozwoju e-Zdrowia w Polsce na lata 2018-22 jest określenie głównych priorytetów dla polityki e-zdrowia na najbliższe pięć lat. Ukierunkowanie działań w tym obszarze ma przyczynić się do skutecznego wdrożenia nowoczesnych rozwiązań e-zdrowia i eliminację barier w ich stosowaniu.

Karol Manys z Ministerstwa Cyfryzacji poinformował, że program jest adresowany do wszystkich kluczowych grup interesariuszy (pacjentów, kadry medycznej, świadczeniodawców oraz dostawców rozwiązań IT). Ma doprowadzić do ewolucyjnej, cyfrowej transformacji systemu ochrony zdrowia. Jego efektem będą przede wszystkim:

 • poprawa jakości i bezpieczeństwa usług medycznych,

 • lepsza dostępność do świadczeń,

 • poprawa środowiska pracy profesjonalisty medycznego,

 • optymalizacja zasobów,

 • uspójnienie i optymalizacja przepływów danych medycznych.

Ustrukturyzowanie myślenia na temat przyszłości ochrony zdrowia ma prowadzić do osiągnięcia systemowego potencjału koordynacyjnego oraz uzyskania synergii wdrażanych działań.

Strategia i opracowywany na jej podstawie plan działań, zmieniają sposób planowania rozwoju e-Zdrowia. Główna zmiana dotyczy koordynacji planowanych i prowadzonych projektów tak, by realizowały w spójny sposób cele postawione przez głównych interesariuszy.

Głównym celem prac jest zwiększenie efektywności systemu opieki zdrowotnej dzięki szeroko dostępnym i racjonalnie wykorzystywanym technologiom cyfrowym.

Efektywność systemu dla pacjenta oznacza między innymi:

 • zwiększenie koordynacji procesu leczenia i opieki oraz oceny jego rezultatów,

 • ułatwienie realizacji opieki koordynowanej wokół potrzeb pacjenta,

 • usamodzielnienie i zwiększenie roli pacjenta w procesie leczenia ,

 • dostęp pacjenta do wiarygodnej informacji o zdrowiu,

 • zwiększenie transparentności i zaufania do systemu.

Informatyzacja ochrony zdrowia to ważny priorytet, bez uregulowania tej kwestii nie będzie możliwe optymalne zarządzanie systemem zdrowia w Polsce.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
e-zdrowie

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

 • Aktualność tematów
 • Szeroki zasób informacji eksperckich
 • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
 • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »