Porada poszpitalna – nowość, która zmieni jakość opieki nad pacjentem

Projekt rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wprowadza poradę poszpitalną. uelastyczni to organizację opieki nad pacjentami w okresie poszpitalnym. Co jeszcze się zmieni?

Pacjenci, którzy wymagają po wypisie ze szpitala badań kontrolnych i ewentualnej korekty leczenia specjalistycznego, będą objęci opieką w ramach kontynuacji leczenia poszpitalnego, sprawdzenia efektów leczenia. To powinno się przyczynić do zapewnienia lepszej opieki i obniżenia kosztów, przez skrócenie czasu hospitalizacji oraz zmniejszenie powikłań lub progresji choroby.

Porada specjalistyczna w obszarze chorób wewnętrznych pozwoli także na interdyscyplinarne podejście do pacjentów i może przyczynić się do zmniejszenia obciążenia innych specjalistów, do których są kierowani pacjenci po hospitalizacji. W konsekwencji zwiększy się dostępność specjalistów dla chorych wymagających specjalistycznych porad i skróci się okres oczekiwania dla pacjentów oczekujących na wizyty u tych specjalistów.

Wyodrębnienie warunków realizacji świadczeń dla poradni chorób wewnętrznych oraz pediatrycznej pozwoli również na zapewnienie ciągłości opieki specjalistycznej i uelastyczni organizację opieki nad pacjentami w okresie poszpitalnym.

Ze względu na proponowane warunki, poradniom specjalistycznym łatwiej będzie nawiązać współpracę z ośrodkami wysokospecjalistycznymi, ponieważ zazwyczaj jest to kontynuacja procesów diagnostyczno-leczniczych przeprowadzanych wcześniej podczas hospitalizacji.

Wprowadzono także dodatkową zmianę w zakresie wyodrębnienia warunków realizacji dla porady specjalistycznej - anestezjologicznej. Zadaniem tej porady będzie ambulatoryjna kwalifikacja pacjentów do zabiegów operacyjnych. W ramach realizacji porady jako najbardziej istotne stanie się pozyskanie niezbędnych informacji w zakresie stanu zdrowia pacjenta, które przyczynią się do zmniejszenia do minimum ryzyka powikłań podczas zabiegu operacyjnego. Analiza i zapoznanie się przez lekarza, z wszystkimi badaniami wykonanymi u pacjenta, chorobami współistniejącymi oraz zażywanymi lekami pozwoli na ograniczenie występowania działań niepożądanych podczas zabiegu operacyjnego. Realizacja porady zapewni lepszą opiekę, zmniejszenie powikłań oraz zwiększenie świadomości pacjenta co do planowanego zabiegu.  

Projekt rozporządzenia wprowadza także zmiany dotyczące badania rezonansem magnetycznym i tomografii komputerowej.

W zakresie badań specjalistycznych wyodrębniono „Warunki uzyskania uprawnienia do świadczenia”, odnoszące się do porad specjalistycznych, w ramach których lekarze są upoważnieni do wystawienia skierowania  na  badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Świadczenia, dla których wprowadzono szczegółowe wskazanie lekarzy uprawnionych do wystawienia skierowania stosuje się w zaawansowanym procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Celem regulacji jest racjonalizacja wykorzystania tych świadczeń, co powinno przyczynić się do zwiększenia dostępności dla pacjentów w uzasadnionym klinicznie stanie zdrowia.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
hospitalizacja

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »