Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Sierpień 2016

01sie

Narodowa Służba Zdrowia - resort zdradza szczegóły reformy

Jednym z priorytetów planowanej reformy jest utworzenie sieci szpitali, w ramach której wyodrębnione zostaną trzy podstawowe poziomy zabezpieczenia zdrowotnego (stopnie od I do III) oraz trzy poziomy specjalistyczne (specjalistyczny-pediatria, specjalistyczny-onkologia i instytuty). Sieć zostanie utworzona na bazie istniejących podmiotów i będzie weryfikowana co cztery lata.

Lipiec 2016

19lip

Lista leków zagrożonych dostępnością dla polskich pacjentów

Ministerstwo Zdrowia opublikowało nowy wykaz leków oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium RP (Dz.U. z 13 lipca 2016r., poz. 74). Na liście publikowanej co dwa miesiące - umieszczane są te leki, których brakuje w 5 proc. aptek w danym województwie. Preparaty, które się na niej znajdują, nie mogą być wywożone za granicę.

Czerwiec 2016

23cze

Jak sobie radzić z pacjentami, którzy nie zgłaszają się na wizyty

Nawet pół roku, a w niektórych przypadkach i dłużej, trzeba czekać na wizytę u specjalisty. Kolejki w poczekalniach to wynik ograniczeń kontraktów NFZ, zbyt małej liczby specjalistów, ale też samych pacjentów. Ale jak sobie z tym radzić?

Maj 2016

31maj

Gdzie lepsza płaca dla lekarza i pielęgniarki - w prywatnej czy publicznej placówce

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za I połowę 2014 r. dotyczące zarobków w sektorach prywatnym i państwowym. Jak podaje GUS w pierwszym półroczu 2014 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.817 zł. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali średnio o 22% więcej niż pracownicy sektora prywatnego. A jak było w ochronie zdrowia?

05maj

Jakie informacje trzeba podawać do wiadomości pacjentów

Każda placówka ma obowiązek podawania określonych informacji do wiadomości pacjentów. Obowiązek ten jest realizowany przede wszystkim przez wywieszanie konkretnych informacji w formie pisemnej w miejscach ogólnodostępnych w budynku świadczeniodawcy. A co ze stroną internetową szpitala?

Kwiecień 2016

18kwi

Kolejne propozycje zmian w ustawie o działalności leczniczej

Pojawił się nowy tekst projektu ustawy zmieniającej ustawę o działalności leczniczej z 30 marca. Jego kształt uwzględnia poprawki zgłoszone podczas konsultacji.

04kwi

NIK krytycznie o kształceniu lekarzy

Sposób kształcenia kadr medycznych nie zapewniał przygotowania wystarczającej liczby specjalistów, dostosowanej do zmieniających się potrzeb zdrowotnych społeczeństwa. Taka główna konkluzja wynika z przeprowadzonej kontroli NIK. Wśród przyczyn NIK wymienia brak kompleksowej strategii, uwzględniającej trendy demograficzne i epidemiologiczne, wyznaczanie limitów przyjęć przez uczelnie kierujące się własnymi analizami, a przede wszystkim własnym rachunkiem ekonomicznym, a brak informacji na temat emigracji personelu medycznego uniemożliwia jej przeciwdziałanie.

Marzec 2016

09mar

Kolejki do świadczeń zdrowotnych są coraz dłuższe

Nadal w wielu regionach brakuje lekarzy wybranych specjalności, a na leczenie osób nieuprawnionych i nieubezpieczonych wydano ponad 346 mln zł. Ponadto są tendencje pozytywne, m.in. zmniejszają się tzw. nadwykonania – wynika z najnowszego raportu NIK.

Luty 2016

03lut

Niespójne przepisy w ochronie zdrowia - scheda nowego ministra

W grudniu ub.r. na stronie www.prawapacjenta.eu został opublikowany raport dotyczący działalności legislacyjnej głównego polskiego regulatora systemu opieki zdrowotnej. Jak wynika z raportu Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej podsumowującego realizację projektu Monitoring prac legislacyjnych i konsultacji społecznych w ochronie zdrowia wnioski są druzgocące. Charakterystyczną cechą większości aktów prawnych jest nadregulacja i ich nadmierna komplikacja, niespójność, chaotyczność i niekonsekwentność. Przepisy w ochronie zdrowia, co jest niezmiernie istotne, nie są dla pacjentów i nie uwzględniają głosu pacjentów, który powinien być najważniejszym elementem tworzonego prawa.

Styczeń 2016

27sty

Ustawa o działalności leczniczej po 5 latach do zmiany

Rezygnację z przymusowego przekształcenia szpitali w spółki przewiduje projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej, który jest obecnie konsultowany. Jakie jeszcze ważne zmiany czekają podmioty lecznicze?