Gdzie lepsza płaca dla lekarza i pielęgniarki - w prywatnej czy publicznej placówce

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane za I połowę 2014 r. dotyczące zarobków w sektorach prywatnym i państwowym. Jak podaje GUS w pierwszym półroczu 2014 roku przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3.817 zł. Pracownicy zatrudnieni w sektorze publicznym zarabiali średnio o 22% więcej niż pracownicy sektora prywatnego. A jak było w ochronie zdrowia?

Przeciętne zarobki w sektorze prywatnym wyniosły 3.572 zł, natomiast w publicznym – 4.371 zł. Przeciętne zarobki w ochronie zdrowia w sektorze prywatnym wyniosły 3.172 zł, natomiast w publicznym 3.566 zł.

Jak wynika z badania (GUS) zarobki lekarzy, pielęgniarek i położnych w państwowych i prywatnych placówkach niewiele się od siebie różnią. Jedynie stomatolodzy i diagności laboratoryjni zarabiają więcej w państwowym sektorze.

Ponad 80% pielęgniarek i położnych zarabia poniżej 3.900 zł. Około 17% zarabia w przedziale 3.900 – 5.840 zł. W tej grupie zawodowej prawie nie występują wyższe zarobki.

Diagności laboratoryjni zarabiają nieco lepiej. Mniejszy odsetek zarabia poniżej 3.900 zł. Około 29% ma zarobki w przedziale 3.900 – 5.840 zł. Część zarabia też w wyższych przedziałach – ok. 9% od 5.840 do 7.800 zł, a 5% powyżej 7.800 zł.

Znacznie lepiej zarabiają stomatolodzy. Niecała połowa zarabia do 3.900 zł. 25% ma zarobki w przedziale 3.900 – 5.840 zł. Nieco ponad jedna czwarta dentystów ma też zarobki powyżej 5.840 zł. Najlepiej zarabiającą grupą są lekarze. Zaledwie 20% zarabia poniżej 3.900 zł. Około 50% zarabia w przedziale 3.900 – 7.800 zł. Zaś 30% zarabia powyżej 7.800 zł.

Średnia płaca w służbie zdrowia to 3.895,72 zł. Powyżej średniej krajowej zarabia 80% lekarzy i zaledwie 20% pielęgniarek i położnych. Należy podkreślić, że badanie GUS uwzględnia wyłącznie zarobki z umów o pracę, daje więc niepełne wyobrażenie o zarobkach w ochronie zdrowia.

Ale do tych analiz możemy także odnieść dane Ministerstwa Zdrowia, które przeanalizowało zarobki lekarzy zatrudnionych na etatach w szpitalach.

Oto wyniki:

  • ordynator i zastępca ordynatora - wynagrodzenie zasadnicze brutto 5.103 zł plus dodatki – łącznie brutto 11.267 zł,

  • lekarz z II stopniem specjalizacji - wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.342 zł, plus dodatki – łącznie brutto 7.919 zł,

  • lekarz z I stopniem specjalizacji - wynagrodzenie zasadnicze brutto3.648 zł – plus dodatki – łącznie brutto - 6.710 zł,

  • lekarz bez specjalizacji odpowiednio  - wynagrodzenie zasadnicze brutto 3.247 zł -plus dodatki – łącznie brutto -  5.457 zł.

Jak podaje Ministerstwo Zdrowia, dane o zarobkach lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, pochodzą z danych ankietowych od 627 dyrektorów szpitali z całego kraju.

Autor: Greta Kanownik

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »