Greta Kanownik

Greta Kanownik

ekspert ds. ochrony zdrowia

Wszystkie wpisy na blogu

Grudzień 2015

07gru

Sytuacje kryzysowe w podmiotach leczniczych

Ochrona zdrowia jest jedną z najbardziej podatnych i wrażliwych na kryzys branż, dlatego że mamy tu do czynienia ze zdrowiem i życiem ludzkim.  Podmioty lecznicze do sytuacji kryzysowych raczej się nie przygotowują, a poważny problem może pojawić się nagle i w najmniej oczekiwanym momencie, jak np. fatalny w skutkach błąd lekarza, odmowa udzielenia pomocy, pomyłka medyczna, awaria sprzętu ratującego życie, zwolnienia i strajk pracowników, niezadowolony z obsługi pacjent itd.

Listopad 2015

09lis

Kto odpowiada za uciekiniera ze szpitala

Ucieczki pacjentów ze szpitali wbrew pozorom nie są rzadkością. Jednym brakuje cierpliwości, aby poczekać na wyniki badań, inni mają zaniki pamięci. Wśród uciekinierów zdarzają się też osoby pod wpływem alkoholu oraz ze skłonnościami samobójczymi.

Październik 2015

14paź

Pacjenci decydują za polityków

72% ankietowanych Polaków zgadza się na współpłacenie pacjentów. Taki odsetek ankietowanych uważa, że pacjenci powinni mieć możliwość wyboru dopłaty do diagnostyki i leczenia nowocześniejszymi metodami niż te, które bez dopłat, w standardzie oferuje NFZ.

Wrzesień 2015

01wrz

Walka o przywrócenie stażu podyplomowego dla lekarzy i lekarzy dentystów

Naczelna Rada Lekarska skierowała do ministra zdrowia apel nr 9/15/VII Naczelnej Rady Lekarskiej z 26 czerwca 2015 r., o przywrócenie stażu podyplomowego oraz o poprawę warunków realizacji kształcenia przed i podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski stoi na stanowisku, że od właściwego modelu kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów zależą nie tylko ich kwalifikacje, ale także bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość i dostępność udzielanych im świadczeń zdrowotnych.

Sierpień 2015

03sie

Wzrost nakładów na zdrowie – czy to wystarczy?

Plan finansowy NFZ na 2016 r. przewiduje przychody w wysokości 72,4 mld zł i koszty na poziomie 73,3 mld zł. Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała 9 lipca br. plan finansowy NFZ na 2016 r. Plan zakłada na przyszły rok przychody w wysokości 72,4 mld zł (o 4,3% więcej niż przewiduje plan na rok bieżący), z czego 69 mld zł to wpływy ze składek na ubezpieczenie zdrowotne (o 3,7% więcej). 

Lipiec 2015

06lip

Likwidacja czy restrukturyzacja szpitali - co wybrać

Jednym z pierwszych komentarzy ekspertów, ale też coraz częściej powtarzaną w prasie branżowej opinią jest stwierdzenie, że w Polsce mamy zdecydowanie za dużo szpitali w porównaniu do potrzeb. Obłożenie łóżek jest zbyt niskie, siatka szpitali zbyt gęsta, a kiedy dołożymy do tego stan techniczny budynków (zwłaszcza ich energochłonność) okazuje się, iż tylko kwestią czasu jest likwidacja znacznej części szpitali, zwłaszcza powiatowych.

Czerwiec 2015

01cze

Mapa potrzeb zdrowotnych – czy za jej pomocą nastąpi wreszcie racjonalizacja systemu zdrowotnego w Polsce?

Nowelizacja ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w art. 95a.1, określa, że dla obszaru województwa sporządzana będzie regionalna mapa potrzeb zdrowotnych, zwana „Mapą Regionalną”, uwzględniającą specyfikę potrzeb zdrowotnych społeczności lokalnych. Mapę Regionalną dla danego województwa sporządza właściwy wojewoda w porozumieniu z Wojewódzką Radą do spraw Potrzeb Zdrowotnych. Dokument ten tworzy się raz na 5 lat.

Maj 2015

05maj

Lek na kolejki – współpłacenie?

Kolejki w publicznej służbie zdrowia to rzecz normalna, z którą należy się pogodzić. Nie należy z nimi walczyć, ale starać się nimi fachowo „zarządzać”. Jednakże problem kolejek ujmowany od strony merytorycznej, jest de facto wynikiem nadmiernego popytu na świadczenia zdrowotne w stosunku do ich podaży. Likwidacja kolejek będzie zatem możliwa przez odpowiednie zwiększenie podaży albo przez zmniejszenie popytu lub, co jest zdecydowanie najlepsze poprzez, odpowiednie działania w obu kierunkach.

Kwiecień 2015

15kwi

SOS dla chorej ochrony zdrowia

Na polską ochronę zdrowia narzekają wszyscy. Kolejne wprowadzane zmiany systemu powodują, kolejny zamęt i chaos. Bolączek systemu jest wiele, ale najkrócej można je ująć w paru słowach: bezkarność i brak odpowiedzialności lekarzy oraz brak wiarygodnego systemu weryfikacji ich kwalifikacji,brak specjalistów – w efekcie czego tworzą się m. in.: kolejki i ograniczona dostępność do świadczeń medycznych, wadliwy system finansowania i kontraktowania usług zdrowotnych, postrzeganie pacjenta jako zło konieczne generujące koszty w służbie zdrowia, wysokie ceny niektórych leków, korupcja.