Likwidacja czy restrukturyzacja szpitali - co wybrać

Jednym z pierwszych komentarzy ekspertów, ale też coraz częściej powtarzaną w prasie branżowej opinią jest stwierdzenie, że w Polsce mamy zdecydowanie za dużo szpitali w porównaniu do potrzeb. Obłożenie łóżek jest zbyt niskie, siatka szpitali zbyt gęsta, a kiedy dołożymy do tego stan techniczny budynków (zwłaszcza ich energochłonność) okazuje się, iż tylko kwestią czasu jest likwidacja znacznej części szpitali, zwłaszcza powiatowych.

I cóż jest w tym dużo prawdy na tle krajów OECD w zakresie ilości łóżek na 1000 mieszkańców wskaźnik dla Polski wynosi 6,5 gdzie średnia krajów UE to 5,2. Natomiast w odniesieniu do rodzajów łóżek, w Polsce wskaźnik dla łóżek szpitalnych wynosi 4,3 – średnia UE to 3,6, łóżka psychiatryczne wskaźnik dla Polski to 0,6 – średnia UE to 0,8 dla opieki długoterminowej wskaźnik dla Polski to 0,0 a średnia UE to 0,4 oraz inne łóżka w Polsce wskaźnik to 1,6 średnia dla UE to 0,5.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Podstawowy problem, z jakim stykają się szpitale powiatowe i nie tylko one, to konieczność dostosowania swojej infrastruktury technicznej, p/pożarowej, sanitarnej i akredytacyjnej do wymogów ministerialnych, co jest niewątpliwie procesem bardzo trudnym. Wynika to przede wszystkim z ograniczonych możliwości finansowych samorządu, jak i samych szpitali. Szpitale, powinny dostosować pomieszczenia i urządzenia do wymagań ustawowych do 31 grudnia 2016 r. W 2008 r. Ministerstwo Zdrowia, przygotowując tzw. Zieloną Księgę, szacowało, że dostosowanie polskich szpitali do standardów unijnych będzie kosztowało około 15 mld złotych. Jednakże obecnie, nie jest w stanie wskazać, ile na ten cel nadal potrzeba pieniędzy.

Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego wynika, że zakres prac, jakie szpitale muszą jeszcze wykonać, jest olbrzymi, a kontrole przeprowadzane w jednostkach prowadzących działalność leczniczą wskazują, że to właśnie szpitale wypadają najgorzej. W 2013 r. skontrolowano 1015 obiektów. W 168 przypadkach stwierdzono niezadowalający stan higieniczno-sanitarny i techniczny, w 24 przypadkach odnotowano niezadowalający stan higieniczno-sanitarny,  w 144   przypadkach  odnotowano niezadowalający stan techniczny (Raport - GIS, 2013, s. 80). Najczęstszymi zastrzeżeniami dotyczącymi skontrolowanych obiektów były naruszenia higieniczno-sanitarne i techniczne. Dotyczy to zwłaszcza złego stanu ścian, sufitów, podłóg oraz stolarki drzwiowej. W wielu przypadkach wydano nakazy w formie decyzji w zakresie naprawy stanu faktycznego Z danych GIS wynika, że niewłaściwy stan w dużej mierze odnotowywany był na oddziałach wewnętrznych, co jest spowodowane faktem, iż występuje tam największe obłożenie pacjentów oraz największa rotacja.

A zatem jak widać problemów z utrzymaniem i funkcjonowaniem szpitali jest wiele –czy receptą na ten stan jest likwidacja niektórych z nich?

Słowa kluczowe:
szpitale

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »