E-recepta – jesteśmy za, a nawet przeciw

Od połowy lutego br. trwa pilotaż e-recepty, który jest prowadzony w Siedlcach i Skierniewicach, dzięki czemu pierwsze recepty elektroniczne w tych miastach mają być wystawiane od maja br. Recepty elektroniczne we wszystkich placówkach medycznych mają być wystawiane od 2020 r.

Wiceminister Janusz Cieszyński wyjaśnił, że „elektroniczne recepty będą zawierały rozwiązania, które umożliwią korzystanie niemal w identyczny sposób jak z recept papierowych, tzn. każdy pacjent na życzenie będzie mógł uzyskać wydruk informacyjny, który będzie zawierał informacje wypisywane obecnie na recepcie, czyli nazwę produktu i informacje o dawkowaniu”.

Ponadto lekarz będzie mógł wystawić receptę bez osobistego zbadania pacjenta – tj. po konsultacji za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. Nowe przepisy przewidują (art. 42 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty), że bez badania pacjenta lekarzowi wolno wystawić jedynie receptę niezbędną do kontynuacji leczenia. Lekarz może wystawić (każdą) receptę po zbadaniu pacjenta, a badanie (zgodnie z art. 42 ust. 1 ww. ustawy), może być osobiste lub nastąpić za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. To kluczowa zmiana dla możliwości rozwoju usług telemedycznych.

Zyskaj darmowy dostęp do portalu serwiszoz.pl. Gwarantujemy, że znajdziesz na nim odpowiedzi na nurtujące Cię pytania! Nic za to nie zapłacisz. Zarejestruj się. To zajmie tylko 15 sekund!>>

Co się zmieni?

  • Sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM), w tym e-recepty – EDM ma być podpisywana także za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie w grudniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (obecnie może ona być podpisywana podpisem kwalifikowanym oraz przez profil zaufany ePUAP),

  • kwestie związane z wystawianiem, realizacją i kontrolą recept (w tym wystawianych w postaci elektronicznej),

  • zasady sprawozdawczości, jaką apteki przekazują Narodowemu Funduszowi Zdrowia,

  • wystawianie zapotrzebowania na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne przez podmioty wykonujące działalność leczniczą.

A co na to lekarze?

Poniżej przedstawiam stanowisko nr 10/18/P-VII prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 8 marca 2018 r. w sprawie trybu uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeniu odrębnego trybu prac legislacyjnych w rządzie, polegającego na nieprzeprowadzeniu konsultacji publicznych. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej materia ustawy nie wskazuje na potrzebę zastosowania tak szybkiego i nadzwyczajnego trybu prac legislacyjnych.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia powielenie w ustawie regulacji zwartych obecnie w rozporządzeniu ministra zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, które dają Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do kontroli wystawiania recept bez jego ograniczenia do recept zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie wskazuje, że możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore w postaci papierowej nie powinna być ograniczona czasowo. Likwidacja możliwości wystawiania takich recept z końcem 2025 r. uniemożliwi znacznej liczbie lekarzy i lekarzy dentystów seniorów wystawienie recept dla siebie i osób najbliższych.

Autor: Greta Kanownik
Słowa kluczowe:
e-recepty

Nie masz jeszcze konta?

Zamów pełny dostęp do portalu


SPRAWDŹ OFERTĘ

Chcesz przetestować nasze usługi?

Załóż konto testowe na 24 godziny


ZAŁÓŻ KONTO TESTOWE NA 24 GODZINY

Pełny dostęp do portalu to:

  • Aktualność tematów
  • Szeroki zasób informacji eksperckich
  • Porady ekspertów za pośrednictwem e-maila
  • Gotowe rozwiązania najistotniejszych problemów
Sprawdź »