Kiedy udostępnić dokumentację bez opłaty

/appFiles/site_102/images/autor/U2rwd4IYfQLvSzD.jpeg

Autor: Marta Bogusiak

Dodano: 10 października 2018
Kiedy udostępnić dokumentację bez opłaty

Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej wynikające z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jest powszechnie znane i realizowane. Jednak RODO przyznało pacjentom niezależną, dodatkową podstawę do nieodpłatnego uzyskania dostępu do pełnej dokumentacji medycznej. Sprawdź, kiedy musisz stosować te zasady.

Ustęp 3 art. 15 RODO przesądza o tym, że, realizując prawo osoby do informacji, dostarczasz jej kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Przepis nie ogranicza tego obowiązku do wybranych zbiorów, a zatem powinieneś udostępnić kopię wszystkich przetwarzanych danych, chyba, że zainteresowany wyraźnie wskaże węższy zakres. Może to stanowić wyzwanie dla dużych podmiotów o rozbudowanej strukturze organizacyjnej, z usług których pacjent korzystał w szerokim zakresie.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.