Kody rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego