rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Projekt MZ: zmiany w rejestrze podmiotów leczniczych

Projekt rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, który trafił do konsultacji, dostosowuje obowiązującą treść przepisów do zmian nazewnictwa. W lipcu 2016 roku zastąpiono bowiem nazwę „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” pojęciem „zakład leczniczy”. Dotyczy to również nazewnictwa praktyk lekarskich oraz praktyk pielęgniarek i położnych - „wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego” zastąpiono na „wyłącznie w zakładzie leczniczym”.  

W lipcu 2016 roku obowiązek przedstawiania organowi rejestrowemu polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zniesiono na rzecz oświadczenia o zawarciu tej umowy. Tym samym w rozporządzeniu uchyla się pozycję obejmująca wpis informacji o okresie obowiązywania takiego ubezpieczenia, jego zakresie i sumie gwarancyjnej, zarówno w stosunku do podmiotów leczniczych, jak i praktyk zawodowych lekarzy (dentystów), pielęgniarek i położnych.

W rozporządzeniu planuje się rozszerzyć informacje obejmujące liczby łóżek w zakładach leczniczych, z dodatkowym uwzględnieniem stanowisk szczególnego rodzaju.  

Dodatkowo dostosowano przepis przewidujący składanie wniosku drogą elektroniczną do nowego nazewnictwa, wynikającego z przepisów unijnych.

Ustawodawca przewidział okres dostosowawczy, który wyniesie 12 miesięcy.  

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel