Wzór wniosku o przekazanie raportu z udostępnienia danych przetwarzanych w Systemie Informacji Medycznej

Usługobiorca może bezpłatnie otrzymać od administratora danych dane przetwarzane w Systemie Informacji Medycznej. W tym celu składa wniosek o przekazanie raportu.

Słowa kluczowe:
informacja medyczna