Jak realizować prawa pacjenta do ochrony danych

/appFiles/site_102/images/autor/POEKiVSoTbhj7HM.jpeg

Autor: Aneta Moskal-Kluska

Dodano: 9 sierpnia 2019
Jak realizować prawa pacjenta do ochrony danych

Każdej osobie fizycznej, której dane są przetwarzane, RODO przyznaje wiele uprawnień umożliwiających kontrolę nad tymi danymi. Czy jednak wszystkie z tych uprawnień mają zastosowanie do danych osobowych pacjenta? Sprawdź, z których praw pacjent może skorzystać, a które z nich nie będą miały zastosowania.

Do niedawna podstawowym aktem prawnym kształtującym uprawnienia pacjenta w zakresie dostępu do swoich danych osobowych była ustawa z 6 listopada 2018 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i uchylona już ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Ustawy te nakładały na podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych obowiązek zapewnienia pacjentowi dostępu do jego danych osobowych i dawały możliwość ich sprostowania.

Pozostało jeszcze 93 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.