Zatrudnianie lekarzy spoza UE – co się zmieni

/appFiles/site_102/images/autor/HdP4coNFabjkDO9.jpeg

Autor: Anna Słowińska

Dodano: 28 kwietnia 2020
Zatrudnianie lekarzy spoza UE – co się zmieni

Uproszczenie trybu zatrudniania i nostryfikacji dyplomów lekarzy spoza Unii Europejskiej przewiduje planowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Ponieważ lekarze spoza Unii Europejskiej coraz częściej decydują się na zatrudnienie w Polsce, sprawdź, jakich udogodnień możesz się spodziewać, chcąc zatrudnić taką osobę.

Proponowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z 10 stycznia 2020 r. (dalej: ustawa) przewiduje wprowadzenie uproszczonego trybu zatrudniania lekarzy z państw trzecich spoza Unii Europejskiej. Rozwiązanie dodane do projektu ma umożliwić dyrektorom szpitali zatrudnianie specjalistów z państw trzecich spoza Unii Europejskiej, którzy jeszcze nie nostryfikowali dyplomów. Polega ono na tym, że lekarz lub lekarz dentysta cudzoziemiec z tytułem specjalisty uzyskanym za granicą, który otrzyma zaświadczenie potwierdzające planowane zatrudnienie w podmiocie wykonującym działalność leczniczą mającym siedzibę w Polsce, będzie mógł wystąpić do właściwej okręgowej rady lekarskiej z wnioskiem o przyznanie prawa wykonywania zawodu na czas i miejsce zatrudnienia w danym podmiocie.

Pozostało jeszcze 89 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.