Anna Karkut

Anna Karkut

absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, menedżer jednostek opieki zdrowotnej, certyfikowany audytor systemu zarządzania jakością; inspektor ochrony danych; specjalistka w zakresie doradztwa i szkoleń
5 artykuł na stronie