Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 13 lipca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania w sprawach przyjęcia oraz wypisania ze szpitala psychiatrycznego (Dz.U. z 2012 r. poz 854)

Informacja o zespole objawów (opcjonalnie o stanie zagrożenia zdrowotnego)

załącznik nr 5c do zarządzenia nr 27/2015/DSM prezesa NFZ z 29 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Wykaz badań laboratoryjnych wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i szpitalnej izbie przyjęć

załącznik nr 5b do zarządzenia nr 27/2015/DSM prezesa NFZ z 29 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Wykaz procedur medycznych wg ICD-9 - świadczeń wykonywanych w szpitalnym oddziale ratunkowym i szpitalnej izbie przyjęć

załącznik nr 5a do zarządzenia nr 27/2015/DSM prezesa NFZ z 29 maja 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne

Wzór karty indywidualnej ratownika medycznego

Źródło: załącznik do rozporządzenia ministra zdrowia z 20 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru karty indywidualnej ratownika medycznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 576)

Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

12 grudnia 2015 r. zniesiono obowiązek zawierania przez fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane (ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 1991).  W związku z tym w oddziale wojewódzkim NFZ należy uzyskać numery dla recept refundowanych. Nadawanie numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu należy złożyć  wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.

Karta medyczna lotniczego zespołu ratownictwa medycznego

załącznik nr 5 do rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta medycznych czynności ratunkowych

załącznik nr 4 do rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta obserwacji porodu

załącznik nr 2 do rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)

Karta zlecenia wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego

załącznik nr 3 do rozporządzenia z 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2015 r. poz. 2069)