Wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept

12 grudnia 2015 r. zniesiono obowiązek zawierania przez fundusz umów upoważniających do wystawiania recept na leki refundowane (ustawa z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 1991).  W związku z tym w oddziale wojewódzkim NFZ należy uzyskać numery dla recept refundowanych. Nadawanie numerów recept może odbywać się z wykorzystaniem portalu Narodowego Funduszu Zdrowia. W tym celu należy złożyć  wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept.