Upoważnienie dla asystenta medycznego do wystawiania e-ZLA