Protokół ostatecznego odbioru prac budowlanych

Do obowiązków inwestora należy zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, m.in. zapewnienie wykonania i odbioru robót budowlanych. W tym celu niezbędne jest właściwe prowadzenie dokumentacji budowy. 

Umowa na świadczenie usług serwisowych aparatury medycznej

Korzystnym rozwiązaniem dla placówek medycznych jest podpisywanie wieloletnich kontraktów serwisowych obejmujących także serwis pogwarancyjny. Zapewni to optymalizację w wykorzystaniu aparatury medycznej. Istotnymi elementami, na które należy zwrócić uwagę, jest proponowany czas naprawy, przedłużona gwarancja oraz możliwość samodzielnego serwisowania przez pracowników. Warto także sprawdzić, jest oferowany dostęp do 24-godzinnego centrum serwisowego oraz pracy serwisantów w weekend.

Umowa o pełnienie nadzoru inwestorskiego

Menedżer lub dyrektor placówki medycznej może powołać tzw. inwestora zastępczego. Zazwyczaj będzie to spółka, która zorganizuje cały proces budowlany – jeśli proces inwestycyjny dotyczy wznoszenia obiektu budowlanego lub jego istotnej przebudowy. W tym przypadku funkcja pierwotnego inwestora (właściciela lub użytkownika) sprowadza się jedynie do finansowania przedsięwzięcia.

Umowa o świadczenie usług w zakresie odśnieżania dachu

Przy wyborze firmy zajmującej się odśnieżaniem dachu należy kierować się m.in. przesłanką konkurencyjnej ceny oraz koniecznością zapewnienia wykonania usługi zgodnie z prawem i przy maksymalnym zabezpieczeniu obiektu. Wybrana firma powinna zapewnić wykonanie prac przez pracowników z uprawnieniami do prac na wysokości, mieć ubezpieczenie OC na wypadek uszkodzeń dachu lub szkód na osobie, np. w wyniku upadku fragmentów śniegu z dachu, złożyć oświadczenie, że zapoznała się z konstrukcją dachu, ma odpowiednią wiedzę i wyposażenie do należytego wykonania umowy. Wszystkie te informacje i dokumenty powinny być załącznikami do umowy lub należy je przywołać w umowie w formie oświadczeń wykonawcy, który podejmuje się zimowego utrzymania nieruchomości.