Odwołanie od decyzji naczelnika urzędu skarbowego

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją naczelnika urzędu skarbowego, możesz w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji złożyć odwołanie Sprawdź, jak należy sporządzić takie odwołanie. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu podatkowego, który wydał decyzję.