Wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny, i stawek dodatku funkcyjnego

Słowa kluczowe:
dodatek funkcyjnySPZOZ