NFZ karze za niewystawienie zwolnienia

/appFiles/site_102/images/autor/NJj05MiZyKOB7n9.jpeg

Autor: Agnieszka Pietrzak

Dodano: 29 czerwca 2015
NFZ karze za niewystawienie zwolnienia

Jeżeli pacjenci są odsyłani ze szpitala lub ze specjalistycznego gabinetu do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, jest to postępowanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z obowiązujących przepisów i może w konsekwencji narazić świadczeniodawców na kary ze strony NFZ.

Podstawą wydawania zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania przez ubezpieczonego opieki nad chorym członkiem rodziny są przepisy ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (art. 53–60). Zgodnie z nimi zwolnienia lekarskie są dowodem stwierdzenia po stronie pacjenta czasowej niezdolności do pracy. Uprawnionymi do wystawiania zwolnień lekarskich są lekarze, lekarze dentyści, felczerzy i starsi felczerzy, upoważnieni przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w drodze stosownej decyzji. Lekarze upoważnieni do wystawiania zwolnień lekarskich są jednocześnie zobowiązani do przestrzegania zasad dotyczących orzekania o czasowej niezdolności do pracy i wykonywania obowiązków wynikających z ustawy.

Czytaj więcej aktualnych artykułów na temat zwolnień elektronicznych>>

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZ