Zakończenie postępowania kontrolnego

Dodano: 1 października 2015
Zakończenie postępowania kontrolnego

Po zakończeniu postępowania kontrolnego sporządza się protokół z jego przebiegu. Protokół kontroli powinien zawierać zbiór ustaleń dotyczących działalności kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą.

Ustalenia kontroli powinny być opisane w protokole w sposób uporządkowany, przejrzysty, logiczny i zrozumiały. Wszelkie ustalenia faktyczne muszą być poparte stosownymi dowodami, nie powinny być jedynie gołosłownymi twierdzeniami kontrolujących.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
NFZ