Książeczka szczepień

załącznik nr 3 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. nr 182, poz. 1086)

Kwartalne sprawozdanie z obowiązkowych szczepień ochronnych wg informacji zawartych w kartach uodpornienia przechowywanych przez składającego sprawozdanie

załącznik nr 4 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. nr 182, poz. 1086)

Kwartalne sprawozdanie z przeprowadzonych szczepień ochronnych wg liczby wykorzystanych szczepionek

załącznik nr 5 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. nr 182, poz. 1086)

Zaświadczenie o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym

załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra zdrowia z 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz.U. nr 182, poz. 1086)

Ankieta oceniająca efektywność szpitalnej polityki antybiotykowej (SPA)

Ankieta może być wykorzystana do uzyskania certyfikatu przyznawanego przez Narodowy Program Ochrony Antybiotyków lub jako proces samooceny efektywności szpitalnej polityki antybiotykowej (ankieta z czerwca 2014 r.).

Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej

Załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu medycyny nuklearnej.

Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej

Załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia z 22 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej.

Wykaz wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej

Załącznik do obwieszczenia ministra zdrowia z 31 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia wykazu wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radiologii - diagnostyki obrazowej i radiologii zabiegowej.

Wynik próby zgodności grupy krwi

załącznik nr 8 do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami (Dz.U. z 2013 r. poz. 5)

Zgłoszenie powikłania poprzetoczeniowego do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

załącznik nr 9 do rozporządzenia ministra zdrowia z 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią i jej składnikami  (Dz.U. z 2013 r. poz. 5)

Spis treści Czytaj e-wydanie