Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemicznego