Ustawa o POZ – jak będzie wdrażana

/appFiles/site_102/images/autor/mnobG4gAJBp85ZV.jpeg

Autor: Greta Kanownik

Dodano: 12 lutego 2018
Ustawa o POZ – jak będzie wdrażana

Model opieki koordynowanej przewidziany w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej należy postrzegać jako strategię zmierzającą do stworzenia systemu ukierunkowanego na pacjenta, w którym kładzie się większy nacisk na działania zapobiegawcze. Sprawdź, jak docelowo ma funkcjonować.

Ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej definiuje rolę i miejsce POZ w systemie ochrony zdrowia, a w konsekwencji umożliwi poprawę jej organizacji i funkcjonowania. Stworzy także warunki do zwiększenia efektywności POZ. Istotna jest zwłaszcza poprawa koordynacji opieki i pracy zespołowej w zakresie odrębnych kompetencji lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ, ze szczególnym uwzględnieniem poprawy organizacji zarządzania opieką nad pacjentem.

Pozostało jeszcze 95 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.