Jak szacować ryzyko zgodnie z RODO – lista kontrolna