Obowiązki administratora danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych – lista kontrolna

Słowa kluczowe:
RODO