administrator danych osobowych

RODO, administrator danych osobowych, analiza ryzyka

Jak przeprowadzić analizę ryzyka

RODO wymaga, aby administrator danych osobowych oszacował, jakie ryzyko wiąże się z konkretnymi operacjami przetwarzania danych, które wykonuje. Jednocześnie musi indywidualnie dobrać odpowiednie dla siebie środki techniczne i organizacyjne, które będą służyć właściwemu przetwarzaniu danych. Oto jak to zrobić.

Jednym ze sposobów przeprowadzenia oceny ryzyka jest wdrożenie procesu zarządzania ryzykiem w organizacji. Wdrażając taki proces, pamiętaj, że:

  • jeżeli wyznaczono inspektora ochrony danych, jego zadaniem jest pełnienie co najmniej funkcji doradczej w procesie zarządzania ryzykiem i kontakt z innymi pracownikami (np. z działu IT), a także, w miarę potrzeby, z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

  • proces zarządzania ryzykiem powinien być wpisany w proces zarządzania organizacją (jeżeli sporządzając analizę ryzyka korzystamy z gotowych opracowań, należy je dostosować do specyfiki naszej placówki);

  • w dużych placówkach o złożonej strukturze rozważ wyznaczenie zespołu odpowiedzialnego za proces zarządzania ryzykiem – w jego skład możesz powołać np. koordynatora zespołu, inspektora ochrony danych, właścicieli procesów biznesowych czy też ekspertów dziedzinowych (np. ekspertów ds. bezpieczeństwa informacji, ekspertów ds. bezpieczeństwa fizycznego itp.);

  • w proces zarządzania ryzykiem włącz wszystkich pracowników i ściśle z nimi współpracuj (np. przez doszkalanie, raportowanie, analizę oddolnych propozycji rozwiązań);

  • proces zarządzania ryzykiem powinien być stale monitorowany i doskonalony.

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel