Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

/appFiles/site_102/images/autor/wivJrVqcY4AtlRK.jpeg

Autor: Marzena Pytlarz-Pietraszko

Dodano: 4 marca 2020
Tajemnica medyczna wiąże lekarza także po śmierci pacjenta

Zachowanie tajemnicy przez lekarzy jest etyczną powinnością. Ważne zmiany w tym zakresie wprowadziła nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która weszła w życie 7 lutego 2019 r. Przypominamy Ci szczegóły tego rozwiązania.

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty zmieniła przepisydotyczące obowiązku zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem po jego śmierci przez osoby wykonujące zawód medyczny. Stanowi ona, że pacjent za życia będzie mógł wyrazić sprzeciw wobec dostępu bliskich do informacji medycznej o nim po jego śmierci, a w sprawach spornych w tej kwestii będzie decydować sąd. Z jednej strony dostęp osób bliskich do tych informacji będzie kontrolował sąd, z drugiej zaś wyeliminuje nieprecyzyjne przepisy, których realizacja powoduje ogromne problemy, a wielokrotnie w praktyce bliscy osoby zmarłej nie mieli możliwości uzyskania niezbędnych informacji. Dowiedz się, jak zwiększono ochronę prywatności zmarłego pacjenta po jego śmierci.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.