Czy zranienie igłą to wypadek przy pracy

Dodano: 26 października 2015
Czy zranienie igłą to wypadek przy pracy

Przepisy rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych nie rozróżniają zdarzeń powstałych na skutek zranienia ostrym narzędziem na zranienie sterylnym czy używanym narzędziem. Zranienie takie należy zatem traktować jak wypadek przy pracy.

Do wskazanych przypadków zastosowanie będą miały również przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Każde zranienie, o którym mowa, spełnia kryterium definicji urazu, a dodatkowo powstałe w trakcie wykonywania obowiązków służbowych – kryterium definicji wypadku przy pracy. Zatem każde takie zdarzenie powinno być traktowane jak wypadek przy pracy.

Pozostało jeszcze 54 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.