Szczepienia - jak informować pacjentów

/appFiles/site_102/images/autor/qGaTJ7DUrLRV8y5.jpeg

Autor: Anna Wojtczyk

Dodano: 12 lutego 2019
Szczepienia - jak informować pacjentów

Żeby pacjent mógł ocenić ryzyko i wyważyć korzyści płynące z proponowanych metod terapii, udziel mu odpowiedniej informacji. Brak lub nierzetelność informacji są szczególnie rażące, gdy stają się powodem odstąpienia od poddania się obowiązkowym szczepieniom. Jak spełnić ten obowiązek informacyjny wobec pacjenta?

Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi przystępnej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu (art. 31 ust. 1 ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty). O obowiązku udzielania pacjentowi informacji jest również mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która stanowi, że pacjent ma prawo do informacji o swoim stanie zdrowia, prawodo informacji o zamiarze odstąpienia przez lekarza od leczenia,prawo do informacji o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnychorazo prawach pacjenta.

Pozostało jeszcze 87 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
szczepienie ochronne