Jak wywiązać się z obowiązku informowania o szczepieniach ochronnych 

/appFiles/site_102/images/autor/I15jsXzfplvGVce.jpeg

Autor: Dorota Kaczmarczyk-Szczurek

Dodano: 10 marca 2016
Jak wywiązać się z obowiązku informowania o szczepieniach ochronnych 

Pisemne powiadomienie o obowiązku szczepienia, np. listem poleconym, uchroni lekarza i placówkę medyczną przed zarzutem zaniechania poinformowania o szczepieniach ochronnych. Zapewni też, że dokumentacja będzie właściwie uzupełniona.  

Jednym ze środków, który ma nie dopuścić do powstania i rozwoju choroby, jest obowiązek poddawania się szczepieniom ochronnym. Ustawa o chorobach zakaźnych jednak w dość lakoniczny sposób reguluje kwestię informowania o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Zgodnie z nią obowiązkiem lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną jest powiadomienie osoby zobowiązanej do poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub osoby sprawującej prawną pieczę nad osobą małoletnią lub bezradną albo opiekuna faktycznego o obowiązku poddania się tym szczepieniom, a także poinformowanie o szczepieniach zalecanych (art. 17 ust. 9 ustawy o chorobach zakaźnych). Brak jest zatem uregulowań, które w sposób jasny i precyzyjny określają, w jaki sposób należy informować o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Jak sobie radzić z taką sytuacją?

Pozostało jeszcze 83 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
szczepienia ochronne