Jak właściwie wypełnić kartę oceny pacjenta, któremu zlecasz długoterminową domową opiekę pielęgniarki

Opis ebooka:

Jak właściwie wypełnić kartę oceny pacjenta, któremu zlecasz długoterminową domową opiekę pielęgniarki

Jeżeli pacjent nie jest objęty opieką przez hospicjum domowe czy inny zakład opiekuńczy , lekarz może mu zlecić długoterminową opiekę domową pielęgniarki. Dowiedz się, jak wypełnić K artę oceny pacjenta do objęcia lub objętego długoterminową domową opieką pielęgniarską , aby mieć pewność, że wpisałeś wszystkie niezbędne informacje. 

Z e-booka dowiesz się:

  • jakie są warunki objęcia pacjenta długoterminową domową opieką pielęgniarską
  • na jakiej podstawie udziela się świadczenia długoterminowej opieki domowej
  • jak uzupełniać Kartę oceny świadczeniobiorcy

Podaj swój adres e-mail aby pobrać dokument:

Jeśli masz już konto

Zaloguj się »