Organizacyjny błąd medyczny – poznaj jego skutki

/appFiles/site_102/images/autor/nfCwchdPale1Xrp.png

Autor: Anna Przygocka

Dodano: 18 sierpnia 2017
Organizacyjny błąd medyczny – poznaj jego skutki

W związku ze złą organizacją pracy podmiotu może ucierpieć dobro pacjenta. Do takich błędów zaliczamy np. niewłaściwe prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów, niewłaściwe wyposażenie poszczególnych oddziałów w sprzęt czy nieprzestrzeganie zasad sterylności. Sprawdź, jakie konsekwencje mogą rodzić takie zaniechania.

Ze zdarzeniem medycznym będziemy mieli do czynienia, gdy nastąpi okoliczność negatywnie oddziałująca na poszkodowanego w postaci zakażenia, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia albo śmierci. Są one poprzedzone diagnozą, leczeniem, zastosowaniem produktu leczniczego niezgodnymi z aktualną wiedzą medyczną. Tym niemniej ustawodawca nie używa wprost pojęcia błędu medycznego. O próbę zdefiniowania tego pojęcia pokusił się Sąd Najwyższy. Stwierdził on m. in., że błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym (sygn. akt IV CR 39/54). Skoro nie ma ustawowej definicji błędu medycznego, ustawodawca również nigdzie nie podzielił rodzajów błędów medycznych.

Pozostało jeszcze 90 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
błąd medyczny