Poznaj najczęstsze rodzaje błędów medycznych

Dodano: 30 stycznia 2015
Poznaj najczęstsze rodzaje błędów medycznych

Zakażenia wewnątrzszpitalne, zaniedbania logistyczne, brak dostępu do diagnostyki, wymaganego sprzętu, a nawet niewłaściwa polityka urlopowa to najczęstsze błędy organizacyjne będące przedmiotem sporów sądowych.

W teorii prawa cywilnego czy karnego błąd to rozbieżność między wyobrażeniem popełniającego błąd a rzeczywistością. Z etycznego punktu widzenia przy takim rozumieniu pojęcia „błąd” trudno mówić o odpowiedzialności czy tym bardziej ustalaniu winy. Z kolei według Słownika języka polskiego błąd to „niezgodność z obowiązującymi normami; pomyłka; złe, niewłaściwe postępowanie”. Wydaje się, że użycie pojęcia „błąd” w odniesieniu do medycyny wymaga interpretacji językowej, a nie prawnej. Pod pojęciem błędu medycznego najczęściej i wręcz intuicyjnie rozumie się bowiem działanie niezgodne z art. 4 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: ustawy o zawodzie lekarza).

Pozostało jeszcze 84 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
błąd medyczny