położna

Wejdzie w życie 23 marca: czynności, które samodzielnie może wykonywać pielęgniarka

Rozporządzenie ministra zdrowia z 28 lutego 2017 r. w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych udzielanych przez pielęgniarkę albo położną samodzielnie bez zlecenia lekarskiego (Dz.U. poz. 497) zastąpi rozporządzenie wydane na podstawie poprzedniej ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej.

Rozporządzenie określa świadczenia medyczne (zapobiegawcze, diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne), które mogą być udzielane samodzielnie bez zlecenia lekarskiego przez pielęgniarkę i położną, czynności ratunkowe wykonywane samodzielnie.

Określa także wykaz produktów leczniczych, których stosowanie przez pielęgniarkę nie wymaga zlecenia lekarskiego, a także zakres samodzielnie przeprowadzanych badań diagnostycznych i materiałów pobieranych do tych badań.

W rozporządzeniu zrezygnowano z przyznania pielęgniarkom uprawnienia do prowadzenia poradnictwa w zakresie żywienia chorych dzieci i młodzieży w ramach świadczeń zapobiegawczych, a w to miejsce zdecydowano o przyznaniu kompetencji w zakresie prowadzenia edukacji osób chorych na cukrzycę i ich rodzin.

Ujednolicono uprawnienia pielęgniarek systemu w rozumieniu ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z uprawnieniami ratowników medycznych – jest to bowiem obszar, gdzie czynności medyczne mogą być wykonywane zarówno przez pielęgniarkę systemu, jak i przez ratownika.  

Skontakuj się z Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 (Poniedziałek-Piątek: 8:00 - 16:00).

wiper-pixel