Telemedycyna zwiększy dostępność świadczeń

/appFiles/site_102/images/autor/ZQGhpVtKd6aMSgi.jpeg

Autor: Magdalena Pokrzycka-Walczak

Dodano: 13 grudnia 2013
Telemedycyna zwiększy dostępność świadczeń

Barierami rozwoju telemedycyny mogą okazać się zbyt drogi dostęp do Internetu, brak przygotowania zwłaszcza starszych osób w obsłudze rozwiązań mobilnych, bądź niedostosowanie tych rozwiązań do potrzeb i umiejętności użytkowników.

Izba Gospodarcza Medycyna Polska i Krajowa Izba Gospodarcza od 2010 roku realizują projekt KIGMED.EU „Inkubator innowacyjnych technologii dla e-medycyny”. Na to przedsięwzięcie udało się pozyskać środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.Uzyskano ponad 9 mln zł, co stanowił 100% dofinansowania przedsięwzięcia. Głównym celem projektu jest poprawa dostępu i jakości świadczeń do usług medycznych przez wzrost liczby nowopowstałych firm działających w oparciu o innowacyjne rozwiązania i zajmujących się rozwojem sektora medycyny. Drugi etap jest związany z tworzeniem klastrów w zakresie telemedycyny.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.

Słowa kluczowe:
telemedycyna