Jak rozliczać nadwykonania w czasie epidemii

/appFiles/site_102/images/autor/EMWC6ZezdsVD1k3.jpeg

Autor: Eliza Michalska-Kowalczyk

Dodano: 24 listopada 2020
Jak rozliczać nadwykonania w czasie epidemii

Nowe zasady rozliczania przez NFZ nadwykonań to jedna z ważnych zmian wynikających z ustawy z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. Sprawdź, jakie konsekwencje dla placówek ma ta zmiana.

Ustawa, która weszła w życie 1 września, wprowadziła wiele nowych zapisów do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. W art. 132 ustawy dodano ust. 6 w brzmieniu: „Świadczenia opieki zdrowotnej udzielone świadczeniobiorcom w okresie obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej ponad kwotę zobowiązania, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 5, nie stanowią zobowiązania Funduszu wynikającego z tej umowy”.

Pozostało jeszcze 92 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.