Czy powoływać kierownika laboratorium do zarządu – lista kontrolna