Jak wynagradzać kierownika placówki

/appFiles/site_102/images/autor/n8hOJK6VeiSZRpl.jpeg

Autor: Zuzanna Świerc

Dodano: 25 stycznia 2019
Jak wynagradzać kierownika placówki

Temat wynagrodzeń różnych grup pracowników medycznych wraca za sprawą nowych regulacji płacowych dotyczących pielęgniarek, ratowników i lekarzy. Ciężar realizacji tych przepisów spoczywa na barkach kierowników podmiotów leczniczych. Poznaj zasady ustalania ich wynagrodzenia.

Tryb powoływania kierownika samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa ustawa o działalności leczniczej, wskazując, że ma być wyłoniony w drodze konkursu przeprowadzanego przez podmiot tworzący. Z wybranym kandydatem podmiot tworzący nawiązuje stosunek pracy lub zawiera umowę cywilno-prawną na 6 lat. Obowiązki pracodawcy względem kierownika SPZOZ pełni organ wykonawczy podmiotu tworzącego, którym - stosownie do struktury - będzie np. wójt/burmistrz gminy czy zarząd powiatu/województwa. Przepisy ograniczają możliwość dodatkowego zarobkowania przez kierownika SPZOZ do zatrudnienia, na które wyraził na piśmie zgodę podmiot tworzący. Jeśli jest on jednak lekarzem lub wykonuje inny zawód medyczny, może udzielać w zarządzanym przez siebie zakładzie świadczeń zdrowotnych, pod warunkiem, że określono to w zawartej umowie ze wskazaniem wymiaru czasu pracy przewidzianego na realizację tych obowiązków.

Pozostało jeszcze 88 % treści

Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.